Bin

 

2011 gick vi båda kurs i biodling men det skulle dröja till hösten 2012 innan vi skaffade våra första kupor.

Nu till vintern 2013-14 har vi invintrat 6 samhällen och hoppas att alla klarar sig.

Vi använder honungen vi får till våra förädlingar men bina hjälper också till att pollinera och

känns därför som en naturlig förlängning i det ekologiska tänkandet, och en försäkran att hålla Åland GMO-fritt

då vi har en samexistenslag som innebär att det måste finnas 3km zon till närmsta bikupa,

vi hjälper gärna till att fylla hela Åland med bikupor om vi slipper GMO!

Eftersom Evira(finska livsmedelsverket) varit vid ett flertal tillfällen till nästan alla biodlare på Åland,

så kom ett beslut i EU 10 sept 2013 som erkänner Åland varroafritt och importförbud gäller på bin och biprodukter.

Ett stort TACK! måste riktas till Ålands Biodlarförenings ordförande Yngve Påvall som orkat nojsa med alla byråkrater .

20 aug kom vårt brev från Evira där dom meddelade att varken varroa eller amerikansk yngelröta har påträffats i våra kupor.

Till julen 2013 kom Ålands Biodlarförening ut med en bok om föreningens historia, läs recentionen under PRESS.Den kostar 25€ och finns att köpa hos oss.
Tag kontakt så ser vi till att du får en spännande läsning!

 Posted by at 21:28